Hírek
 • a minimum-járulékalapról, a járulékfizetési kötelezettségről, a bejelentési feltételekről
 • a 15 %-os áfa kulcs 2006. szeptember 1-jével 20 %-ra történő emelésével kapcsolatos
 • az egészségbiztosítási járulék nevének és mértékének változásáról
 • Nyelvválasztás
  Szolgáltatások
      Könyvvizsgálat

  <<Vissza

  Folyamatos működés esetén kötelező a könyvvizsgálat:

  1./ Amennyiben a vállalkozás két év átlagában elérte az 50 millió forint árbevételt.

  2./ Ha a vállalkozás egyszemélyes kft. vagy rt.

  3./ Ha az alapítói vagyon meghaladja az 50 millió forintot.

  Fentieken túl könyvvizsgáltatni kell, ha egyéb esetben a törvény előírja. Pl. átalakulásnál vagy a vagyon piaci értékre történő felértékelésekor.

  A könyvvizsgálat gyakorisága a cégvezetés igényeihez alkalmazkodik, de függ a vállalkozás sajátosságaitól is.

  Kisebb cégek esetében elegendő lehet az évenként egyszeri könyvvizsgálat, de a tulajdonosok kérésére, vagy nagyobb forgalmú, összetettebb vállalkozások esetén célszerűbb lehet félévente, negyedévente vagy havonta.

  A könyvvizsgálat díja megállapodás szerint fizetendő havonta, negyedévente vagy évente.

  A könyvvizsgálat mindig írásos szerződés alapján történik. A szerződési feltételek kialakításánál a Magyar Könyvvizsgáló Kamara útmutatásait vesszük figyelembe.

  Könyvvizsgálói szolgáltatásaink:
  - Apportértékelés
  - Előtársaságok könyvvizsgálata
  - Éves beszámolók könyvvizsgálata
  - IFRS szerinti beszámolók könyvvizsgálata
  - Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálata


  A könyvvizsgálat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készül:
  - a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény,
  - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény,
  - a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrol szóló 1997. évi LV. törvény,
  - a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok,

  A könyvvizsgálat célja:
  A könyvvizsgálat célja, hogy a Társaság ügyvezetése, valamint a felügyelő bizottság részére a könyvvizsgáló véleményt alkosson arról, hogy az éves beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészíto melléklet) megbízható, valós képet mutat-e, valamint összhangban van-e az érvényben lévő törvényekkel, jogszabályokkal, továbbá véleményt alkosson a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a működés hatékonyságáról. A könyvvizsgálat az üzleti jelentés tekintetében az abban szereplő adatoknak az éves beszámolóval való összhangját vizsgálja.  <<Vissza

  Hírlevél
  Név

  E-mail

  Felíratkozom
  Leíratkozom